ฮอย ฮอย บ้านแมลงสาบ

ฮอย ฮอย บ้านแมลงสาบ

  • แมลงสาบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • กาวดักแมลงสาบสำเร็จรูป ใช้วิธีการล่อแมลงสาบให้มาติดบนแผ่นกาว
  • เหยื่อที่ใช้ล่อแมลงสาบไม่มีส่วนผสมของวัตถุมีพิษ
  • กาวเหนียว สามารถอยู่ได้นานกว่า 4 เดือน

ช้อปปิ้งออนไลน์

โฆษณา ฮอย ฮอย บ้านแมลงสาบ