อาท แร็ท กลู

อาท แร็ท กลู

  • หนู

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ถาดกาวดักหนูสำเร็จรูป ไม่มีส่วนผสมของวัตถุมีพิษ กาวเหนียวพิเศษ ไม่ไหลเปรอะเปื้อน
  • ถาดรูปทรงสี่เหลี่ยมเข้ามุมสะดวก พร้อมตัวล็อคทั้ง 4 มุม ป้องกันถาดเลื่อนออกจากกัน
  • วางเหยื่อล่อตรงกลางถาด และนำถาดไปวางในบริเวณที่มีหนูรบกวน
  • ขนาด 100 กรัม

ช้อปปิ้ง ออนไลน์