อาท ชอล์ก

อาท ชอล์ก

  • แมลงสาบ
  • มด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์ชอล์กกำจัดมดและแมลงสาบ
  • มีประสิทธิภาพทำลายประสาทสัมผัส เพียงแค่มดและแมลงสาบสัมผัสชอล์กที่ขีดไว้ ก็จะตายในที่สุด
  • ใช้งานสะดวก บรรจุแยก 2 ชิ้นในซองพลาสติกใสมีแถบกาวเปิด-ปิด

ช้อปปิ้ง ออนไลน์