NEW โอเอซิส เนเชอรัล เจลน้ำหอม สูตรธรรมชาติ กลิ่นจัสมิน ที & ฟรีเซีย

โอเอซิส เนเชอรัล เจลน้ำหอม สูตรธรรมชาติ กลิ่นจัสมิน ที & ฟรีเซีย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • เจลน้ำหอมปรับอากาศสูตรธรรมชาติ
  • ผสมผสานกันอย่างลงตัวด้วยเจลสูตรน้ำผสมกับน้ำหอมสูตรเข้มข้นที่สกัดจากธรรมชาติ
  • ช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์
  • ระยะเวลาการใช้งานนาน 45 วัน (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และสภาพการใช้งาน)
  • สะดวกต่อการใช้งาน สามารถวางภายในบ้านเช่น ห้องนั่งเล่น ห้องนอน สำนักงาน หรือสถานที่ต่างๆ และในรถยนต์ เป็นต้น
  • ขนาด 180 กรัม

ช้อปปิ้ง ออนไลน์