อาท แบล็คแคป

อาท แบล็คแคป

  • แมลงสาบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • เหยื่อสำเร็จรูปในการกำจัดแมลงสาบ ใช้วางบริเวณที่มีแมลงสาบรบกวน ออกฤทธิ์แบบ Domino Effect
  • ทำให้แมลงสาบที่กินเหยื่อกลับไปแพร่กระจายสารออกฤทธิ์ต่อแมลงสาบที่อยู่ในรัง ทำให้กำจัดแมลงสาบตายยกรัง
  • 1 ชิ้นสามารถใช้ได้นาน 6 เดือน มีประสิทธิภาพต่อทั้งแมลงสาบตัวเล็ก (แมลงสาบเยอรมัน) และแมลงสาบตัวใหญ่ (แมลงสาบอเมริกัน)

ช้อปปิ้ง ออนไลน์

โฆษณา แบล็คแคป