อาท เจ็ท โกลด์ 600 มล.

อาท เจ็ท โกลด์ 600 มล.

  • ยุง
  • แมลงสาบ
  • มด
  • แมลงวัน
  • เห็บ
  • หมัด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • นวัตกรรมสเปรย์หัวฉีดพลังเจ็ท แรง ไกล แม่นยำ กำจัดยุงและแมลงร้ายได้ทันที
  • ประสิทธิภาพจากสารออกฤทธิ์ถึง 3 ชนิด ออกฤทธิ์ครอบคลุมต่อแมลงบินและคลานได้อย่างรวดเร็ว
  • ออกฤทธิ์ต่อแมลงสาบได้นานต่อเนื่องถึง 4 สัปดาห์
  • ขนาด 600 มล.