อาท พลัส ยาจุดกันยุง 32 ขด กลิ่นมะกรูด

อาท พลัส ยาจุดกันยุง 32 ขด กลิ่นมะกรูด

  • ยุง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์จุดป้องกันยุง จุดได้ต่อเนื่องตลอดขด
  • บรรจุ 16 ขดคู่ (32 ขด) ประหยัดกว่า
  • อาท ยาจุดกันยุง 1 ขด มีประสิทธิภาพไล่ยุงต่อเนื่องนาน 7 ชั่วโมง
  • มีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงลายและยุงก้นปล่อง

โฆษณา ยาจุดกันยุง