อาท พลัส ยาจุดกันยุง กลิ่นมะกรูด

อาท พลัส ยาจุดกันยุง กลิ่นมะกรูด

  • ยุง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์จุดป้องกันยุง กลิ่นมะกรูด
  • มีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงลายและยุงก้นปล่อง
  • อาท ยาจุดกันยุง 1 ขด มีประสิทธิภาพไล่ยุงต่อเนื่องนาน 7 ชั่วโมง
  • จุดได้ต่อเนื่องตลอดขด