NEW โอเอซิส โลชั่นกันยุง สูตรธรรมชาติ กลิ่นรีแลกซ์ซิ่ง เพอเพิ้ล

โอเอซิส โลชั่นกันยุง สูตรธรรมชาติ กลิ่นรีแลกซ์ซิ่ง เพอเพิ้ล

  • ยุง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

• โลชั่นกันยุงสูตรธรรมชาติ (100% Natural ingredient)
• ปราศจากสารออกฤทธิ์ทางเคมี
• ปราศจากพาราเบน
• ปราศจากแอลกอฮอล์
• ปราศจากซิลิโคน
• พกพาง่าย ใช้งานได้สะดวก ป้องกันยุงได้นาน 7 ชั่วโมง
• ขนาด 30 มล.