OUR BUSINESS

บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ 15 มิถุนายน 2527 ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้แสดงถึงศักยภาพในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกัน กำจัดยุงและแมลง ภายใต้ยี่ห้อ “อาท” และ  “มารุ คิดส์” ผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศภายใต้ยี่ห้อ “เดลี่เฟรช”“ซุคีริ” และ “โอเอซิส” ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากภายใต้ยี่ห้อ “มอนดามิน” อีกทั้ง “แอร์คอน” สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งต่างล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้นไม่ได้จัดจำหน่ายแค่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่บริษัทฯ ยังมีการขยายตลาดไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามอีกด้วย

โดยนอกเหนือจากการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพอยู่เสมอแล้ว ภายในองค์กรของเรายังมีการประสานงานกัน อย่างเป็นระบบในทุกฝ่าย ทุกแผนก ซึ่งต่างมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดตั้งแต่กระบวนการผลิตที่นำเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาใช้ พร้อมทั้งควบคุมทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นอันตราย เป็นพิษ หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพระบบมาตรฐานสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงที่ใช้ในบ้านเรือนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังมีช่องทางกระจายสินค้าจากเราออกสู่ผู้บริโภคโดยตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้งยังมีทีมงานสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานทุกด้านเป็นไปอย่างราบรื่น

ด้วยทีมเวิร์คที่ดีนี้เองทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อการเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นการคืนกำไรมอบความสุขในการดำรงชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเรา
 •  

  รางวัล Innovation-Package Design Award

  จากสมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย

  (Thai Aerosol Association : TAA)
 • รางวัล อย. Quality Award 2 ปี ติดต่อกันใน ปี ค.ศ. 2017 และ 2018

 • ได้รับมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการผลิต (GMP) จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)

 • รางวัลดำเนินการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานในสถานประกอบกิจการ “ระดับทอง” ทั้งโรงงานฝ่ายผลิตยาจุดกันยุงและโรงงานฝ่ายผลิตสเปรย์กำจัดยุงและแมลง

 •