บ.เอิร์ธ (ประเทศไทย) มอบผลิตภัณฑ์ มารุ โลชั่นกันยุง ให้กับสาธารณสุข และโรงพยาบาลต่างๆ

18 กันยายน 2561
บ.เอิร์ธ (ประเทศไทย) มอบผลิตภัณฑ์ มารุ โลชั่นกันยุง ให้กับสาธารณสุข และโรงพยาบาลต่างๆ

คุณเพียงลดา อภิรักษ์ภูสิทธิ์ กรรมการบริหาร บริษัท เอิร์ธฯ เป็นผู้แทน มอบผลิตภัณฑ์ มารุ โลชั่นกันยุง ให้กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในวันที่ 18 มิถุนายน 2561ได้มอบให้กับ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 70,000 ซอง รวมเป็นมูลค่า 189,000 บาท และ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 มอบให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 50,000 ซอง มูลค่า 135,000 บาท และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำไปแจกจ่ายให้ผู้ป่วย / ญาติ และประชาชน ในลำดับต่อไป

SHARE