บริษัท เอิร์ธฯ ร่วมกิจกรรมกำจัดยุงลาย โดยมอบ มารุโลชั่นทากันยุง

9 สิงหาคม 2562
บริษัท เอิร์ธฯ ร่วมกิจกรรมกำจัดยุงลาย โดยมอบ มารุโลชั่นทากันยุง

บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพ กับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกับกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค (โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย) โดยมอบ “มารุโลชั่นทากันยุง”  ให้กับ อสม. ผู้นำท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมงาน เป็นมูลค่า 21,480 บาท พร้อมยังร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธถึงการป้องกันไข้เลือดออกให้กับผู้คนต่างๆ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และบริเวณรอบๆ  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  2562  ที่ผ่านมา

SHARE