เอิร์ธ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล “Innovation – Package Design Award” จากสมาคมผู้ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย

18 September 2018
เอิร์ธ (ประเทศไทย)  ได้รับรางวัล “Innovation – Package Design Award” จากสมาคมผู้ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา Mr.Masamitsu Mori (นายมาซามิซึ  โมริ) กรรมการบริหาร บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลในสาขา “Innovation – Package Design Award” ประจำปี 2560 ของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ARS JET จากสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย  ซึ่งเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมสเปรย์ในประเทศไทย โดยงานจัดขึ้นให้กับผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย เป็นการขยายตัวในการผลิตที่ได้มาตรฐาน

SHARE