เอิร์ธ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล อย.คลอลิตี้ อวอร์ด 2 ปีซ้อน

18 September 2018
เอิร์ธ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล อย.คลอลิตี้ อวอร์ด 2 ปีซ้อน

บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2017 และ ปี 2018  2 ปีติดต่อกันในด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มอบให้สถานประกอบการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย รวมทั้งเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น ที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เช่น การให้ความรู้กับผู้บริโภค การดูแลสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

SHARE