มอบผลิตภัณฑ์ อาท ยาจุดกันยุง ให้บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจรจัด

18 September 2018
มอบผลิตภัณฑ์ อาท ยาจุดกันยุง ให้บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจรจัด

Mr.Nobuya  Kubo  (นายโนบูยา  คูโบ)  ผู้อำนวยการโรงงาน  ได้มอบผลิตภัณฑ์ อาท ยาจุดกันยุง จำนวน 19,109 กิโลกรัม รวมเป็นมูลค่า 343,962 บาท ให้กับคุณ จุติภรณ์ ปรีชาสุชาติ ผู้ดูแล บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจรจัด  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561  ที่ผ่านมา

SHARE